Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Nescafé® Dolce Gusto®

  • Verschiedene Sorten:
    - Cappuccino – 8 Kapseln à 6,3 g und 8 Kapseln à 17 g, 2,36/100-g-Preis
    - Latte Macchiato – 8 Kapseln à 6,5 g und 8 Kapseln à 17,8 g, 2,26/100-g-Preis
    - Grande – 16 Kapseln à 8 g, 3,43/100-g-Preis
    - Café au Lait – 16 Kapseln à 10 g, 2,74/100-g-Preis